Hoạt động ngọai khóa Tuyên truyền về Luật an toàn giao thông của cô và trò trường Tiểu học Tri Phú năm học 2018 - 2019

Năm 2018, Ủy ban ATGT Quốc gia chọn là năm an toàn giao thông với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, chính vì thế việc tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em là trách nhiệm không chỉ của riêng các ban, ngành, cơ quan chức năng mà của toàn xã hội

Năm 2018, Ủy ban ATGT Quốc gia chọn là năm an toàn giao thông với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, chính vì thế việc tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em là trách nhiệm không chỉ của riêng các ban, ngành, cơ quan chức năng mà của toàn xã hội. Xác định rõ trách nhiệm của nhà trường trong việc giáo dục An toàn Giao thông đường bộ cho học sinh, ngày 22 tháng 9 năm 2018, trường Tiểu học Tri Phú tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về An toàn Giao thông đường bộ cho học sinh trong toàn trường. 

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến tình hình tai nạn giao thông trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cũng như huyện Chiêm Hóa nói riêng cho các em biết được để phòng tránh. Ngoài ra còn giáo dục các em  các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông như: tự giác chấp hành nghiêm quy tắc giao thông đường bộ; cách xử lý các tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra; các nguy cơ mất an toàn giao thông và biện pháp phòng tránh...

Bài viết liên quan