23/12/19  Tin tức - Sự kiện  108
Trường tiểu học Tri Phú (Chiêm Hóa) là một trường thuộc xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Quan 3 năm thực hiện hợp phần thư viện với tổ chức Room to Read, đã sửa chữa nâng cập 1 phòng cấp 4 thành một thư viện thân thiện với hàng nghìn đầu sách các loại, giúp học sinh hình thành thói ...
 16/10/18  Tin tức - Sự kiện  244
Năm 2018, Ủy ban ATGT Quốc gia chọn là năm an toàn giao thông với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, chính vì thế việc tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em là trách nhiệm không chỉ của riêng các ban, ngành, cơ quan chức năng mà của toàn xã hội